Dwang

ADD (Attention Deficit Disorder)
Angst

Mijn handleiding


Een psychische stoornis is een  innerlijke strijd, vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, en soms ook moeilijk te begrijpen. Aangezien bijna een derde van de Nederlandse bevolking aangeeft psychische problemen te hebben, heeft vrijwel iedereen er mee te maken.  Openlijk spreken over psychische aandoeningen is echter niet vanzelfsprekend. Het thema zit nog in de taboesfeer en wordt als complex ervaren. En dat terwijl juist al een klein gesprekje al zo vruchtbaar kan zijn. In de serie video’s ‘Mijn handleiding’ wil invoelbaar maken wat het betekent om een psychische stoornis te hebben en begrip creëren door de mens achter de aandoening te laten zien.

“In heb de angst niet in bedwang. Maar ik probeer er wel over te blijven praten, en dat is mijn lichtpuntje”’?